blablabla you can't see me

jerry visited here

Mer eller mindre alla processer i en organisation innebär kommunikation på ett eller annat sätt. Vid förändringar är kommunikationen en mycket viktig del om man vill uppnå ett lyckat resultat. Hur man kommunicerar förändringen och när man kommunicerar den kräver noga genomtänkta planer. Enkelt kan en förändringsprocess delas upp i tre faser och typiska frågor dessa faser väcker kan vara;

  • initialt - varför förändring och hur påverkar den organisationen?
  • under - vad händer och kommer organisationens medlemmar att beröras och i så fall hur?
  • avslutning - vad betyder förändringen och på vilket sätt skall förändringen introduceras och underhållas i organisationen?

Om dessa frågor inte besvaras fyller organisationen på med egna svar, som inte alltid överenstämmer med verkligheten, och mycket oro kan spridas i organisationen. Vill Ni ha kontroll på förändringsprocessen och vad som kommuniceras kring den, ta kommunikationen vid förändring på allvar. Om Ni känner att detta är viktigt för Er kontakta oss för vidare diskussioner.