blablabla you can't see me

jerry visited here

Funderar Ni på att uppdatera er externa image, eller är Ni i en situation där er profil inte längre stämmer med omvärldens krav, eller börjar er identitet knaka i fogarna? Vid förändringar i en organisation är det viktigt, för lyckat resultat, att arbeta på många fronter och inte bara på det man för tillfället tror sig behöva. En organisations självbild, identitet, påverkar omvärldens bild, image, starkt. Vad organisationens önskar vara, dvs. dess profil, är många gånger bara ord på ett papper om man inte grundar den i sin identitet.

  • Vad säger de anställda till organisationens intressenter; kunder, leverantörer, grannar och kompisar?
  • Vilken bild försöker Ni sprida av er som organisation via annonser och andra kommunikationskanaler?
  • Hur profilerar Ni er på er hemsidan genom visioner, affärsideér och policys?

Stämmer de överens? Om inte, då kan det vara dags att fundera på vilka signaler Ni sänder och se över er profil, undersöka er externa image och kartlägga er identitet. Känner Ni igen er i denna beskrivning, kontakta oss för vidare diskussioner.