blablabla you can't see me

jerry visited here

DC Consulting erbjuder utbildningar och analyser i organisationsutveckling för företag och organisationer som vill utveckla sin verksamhet och samtidigt förbättra de interna och externa relationerna. Med fokus på att utveckla organisationen kan Ni bidra till:

  • bättre förståelse för de möjligheter som finns i den egna organisationen
  • bättre kommunikation och därmed relationer både internt och externt
  • en effektivare organisation
  • ett bättre resultat genom ökade intäkter samt fler nöjda kunder/ brukare/ övriga intressenter

Genom organisationsutveckling kan frågor som idag verkar svåra att lösa för organisationen analyseras (genom gap-analys), förändringsprocesser initieras och strategiska planer upprättas.