blablabla you can't see me

jerry visited here

En mycket viktig del av organisationens interna och externa kommunikation är miljö- och hållbarhetsredovisningen. Allt fler väljer denna redovisningsform för att tillgodose behov och önskemål från omvärlden om trovärdig och transparant information om organisationens miljöarbete. En miljö- och hållbarhetsredovisning bör bla innehålla en;

  • beskrivning och en utvärdering av alla väsentliga miljöförhållanden
  • presentation av organisationens miljöarbete
  • mål och visioner med organisationens miljöarbete 

Arbetet med att ta fram en miljö- och hållbarhetsredovisning kan vara resurskrävande och vi erbjuder hjälp med projektledning av hela produktionen, eller för delar, exempelvis förslag till innehåll, text och illustrationer. Om Ni är intresserad av detta kontakta oss för vidare diskussioner.

Vi som jobbar med dessa frågor är Anna-Karin Byström i samarbete med *UP for Good.