blablabla you can't see me

jerry visited here

Allt fler grupper i samhället efterfrågar miljöanpassning hos företag och organisationer, vilket innebär att fler och fler av Er kommunicerar ert miljöarbete både internt och externt. Syftet med miljökommunikation är att skapa en dialog, både internt i verksamheten och externt gentemot organisationens intressenter. En annan viktig del med miljökommunikationen är också att svara upp mot behovet av information hos Era intressenter. Kraven på miljökommunikationen är dock många gånger högre än på annan extern kommunikation från Er organisation och för att inte tappa Er trovärdighet bör ni undvika att;

  • anställda, kunder eller andra samarbetsparters reagerar på eventuella överdrifter eller oklarheter
  • miljöorganisationer bedömer organisationens miljöarbete som tomma ord och inte som äkta insatser 
  • journalister vid jämförelse med vad de får höra från de anställda eller kringboende bedömer Era miljöargument som "green wash"

 För att lyckas med att kommunicera Ert miljöarbete och företagets hållbarhet och därmed öka företagets attraktionskraft krävs en väl planerad miljökommunikation. Om Ni är intresserad av detta kontakta oss för vidare diskussioner.

Vi som jobbar med dessa frågor är Anna-Karin Byström i samarbete med *UP for Good.