blablabla you can't see me

jerry visited here

DC Consulting erbjuder utbildningar, föreläsningar, analyser och projektledning i miljö- och hållbarhetskommunikation för företag och organisationer.  Om Ni arbetar strategiskt med miljö- och hållbarhetskommunikation kan Ni:

  • skapa förbättrad dialog, både internt i verksamheten och externt, vilket leder till förbättrade relationerna med Era intressenter
  • förbättra organisationens image kring hållbarhet och därmed öka organisationens attraktionskraft
  • understödja organisationens affärsutveckling genom genomtänkta hållbarhetsprocesser
  • förbättra organisationens identitet genom ökad transparans och  trovärdighet

Genom ett fokus på miljö- och hållbarhetkommunikation lyfts organisationens hållbarhetsarbete fram, vilket bidrar till ökad trovärdighet och förbättrade relationer med organisationens intressenter. Detta uppnås genom att först genomföra en nulägesanalys av organisationens nuvarande miljökommunikation och därefter utveckla organisationens miljö- och hållbarhetsredovisningar och övrig extern miljökommunikation.

Om arbetet med att uppdatera Återbruket, Örnsköldsviks kommuns miljöledningshandbok;

"Ett professionellt arbete och en tydlig, lättförståelig uppdatering av vår nya miljöledningshandbok. Bra presentation av materialet på vår utbildningsdag. Lyckades engagera oss alla och fick oss att förstå ISO 14001. Trevlig och med glimten i ögat, alltid lätt att nå vid funderingar och ett stort engagemang i sitt uppdrag"

Margareta Boström, miljöansvarig Återbruket, Örnsköldsviks kommun