blablabla you can't see me

jerry visited here

I samband med en flytt, både till Sverige och vid utlokalisering till annat land är det mycket som skall fungera. Många gånger flyttar Er nya medarbetare till den nya lokaliseringsorten med sin familj vilket gör att många pusselbitar skall stämma. Boende, skola, transporter mm är bara några faktorer att ta med i beräkningen. DC Consulting arbetar med relocation och Er som företag i fyra steg, allt för att pusselbitarna skall falla på plats på ett så smidigt sätt som möjligt. Dessa är:

  1. ”Look-and-see” – första besöket inför eventuell anställning
  1. Ankomst till lokaliseringsort – introduktion in i samhället
  1. Boende i lokaliseringsorten – anpassning till livet i staden med omnejd
  1. Lämna lokaliseringsorten

Om Ni finner denna relocation tjänst intressant kontakta oss för vidare diskussioner.