blablabla you can't see me

jerry visited here

Vår svenska kulturella bakgrund spelar en mycket liten roll i ett globalt perspektiv. Att som ny medarbetare med familj anlända till Sverige är inte alltid lätt, både vad gäller anpassning till vår affärskultur likväl som anpassning till Sverige och vårt sätt att leva. En introduktion till Sverige gör att Er nya medarebetare snabbare anpassas både till Sverige och den svenska livstilen. Mycket i Sverige är unikt i ett globalt perspektiv, såsom:

  • allemansrätten och svenskarnas förkärlek för promenader i skogen
  • konsensustänket och allas rätt att delta
  • lagomkulturen och och avsaknaden av skryt
  • medbestämmanderätten och fackets inflytande
  • fikakulturen och fikarastens betydelse

Dessa är bara några få exempel på vad som möter nyanlända medarbetare och som de måste förhålla sig till. Tycker Ni att dessa frågor är värda att satsa på för Er blivande medarbetare med familj kontakta oss för vidare diskussioner.