blablabla you can't see me

jerry visited here

DC Consulting erbjuder företag och organisationer hjälp vid omflyttning av medarebetare med familjer till Sverige eller vid utlokalisering till andra länder. Ju snabbare den nyinflyttade känner sig hemma i sin nya miljö, desto bättre blir förutsättningen för en bra och effektivare start i det nya jobbet. Genom att:

  • guida, visa, informera och ge support till organisationens nya medarbetare i Sverige
  • ge utbildning i kommunikation- och kulturförståelse med anknytning till det nya hemlandet
  • få snabb hjälp med praktiska saker som flyttning till en annan land innebär

får Ni en medarbetare som snabbt blir anpassad till en ny kulturell miljö och med en familj som trivs på den nya orten. 

Genom DC Consultings unika koncept med en kombination av praktisk hjälp och med föreläsare med insikt i både Sverige såväl som till/från det land flyttningen rör, fås en djupare förståelse för de frågor som kan vara av vikt att känna till vid flyttning till ett annat land och snabbare och effektivare anpassning.