blablabla you can't see me

jerry visited here

I samband med arbete kring och med integration krävs att alla inblandade parter har en förståelse för kulturens påverkan på kommunikation och beteende. 

  • Inom detta område läggs fokus på att beskriva hur man beroende på bakgrund kan se på världen olika, ha olika värderingar och därmed också olika syn på vad som kan betecknas normalt eller inte. 
  • Att förstå integrationsprocesser innebär också att förstå vad man bär med sig som nyanländ till Sverige i form av upplevesler längs vägen till Sverige, dvs själva migrationsprocessen.
  • Utöver det är en förståelse för hur asylprocessen är utformad och hur etableringsfasen är uppbyggd till stor nytta för de individer som är en del av denna process.

Allt detta och mycket mer kan DC Consulting AB erbjuda och om dessa punkter fått dig att fundera och vilja lära dig mer om hur just Du kan ha nytta av dessa kunskaper kontakta oss för vidare diskussioner.

Vi som jobbar med dessa frågor är Anna-Karin Byström.

 

Röster deltagare i utbildningen integrationsprocesser, HVB-hem Ramsele, Sollefteå kommun

"Fantastiska dagar, skulle behöva dessa ett par eller åtminstone en gång per år med arbetsgruppen. En påminnelse om vad vårt jobb handlar om och att vi hittar den professionella känslan"

"Jag har deltagit alla dagar och har fått mycket kunskap som kan hjälpa mig med hur jag ska jobba med barnen"

"Kunnig, god talare (om Anna-Karin som föreläsare) gör det hela mycket intressant och lärorikt - engagerad"

 

Röster från deltagare i kursen "Värdegrund och männiksosyn, YH-utbildningen Integrationspedagog, Reveljen, Sollefteå kommun;

"Högsta möjliga kunnighet i ämnet och mycket bra undervisning som är lätt att ta till sig och om något behövt förtydligas har A-K varit frikostig med berättelser och liknelser som direkt konkretiserat och gör undervisningen till mycket intressant införlivelse. Videoundervisningen var jättebra! Lika tydlig och lättförståelig, rent nöje att lära sig och ta till sig, bara att luta sig tillbaka och insupa vacker kunskap och spola tillbaka om man tappat tråden." 

"Mer än mycket bra. Fantastisk och läskigt nästan att möta någon med så hög kompetens och kunskap. Känns lyxigt."

"Kunnig, lättsam, glimten i ögat när det är lämpligt för det. Fötterna på jorden. Tydlig och vill att alla skall förstå. Bra återkoppling på uppgifterna."