blablabla you can't see me

jerry visited here

Genom att förstå och känna till mer om varför kommunikationskrockar uppstår så kan Ni lättare tolka handlingar och reaktioner i möten med människor från andra kulturer. Det ökar Era möjligheter att få ut just Ert budskap som i sin tur leder till effektivare affärer. Vår svenska kulturella bakgrund spelar en mycket liten roll i ett internationellt perspektiv. Sanningen är att saker kan tolkas på en mängd olika sätt och vårt sätt att kommunicera verbalt och med kroppsspråket tolkas olika beroende på kulturell hemmahörighet. Exempelvis när Ni gör affärer med företag från andra länder, har Ni koll på som vad gäller vid användning av;

  • språket - effektivt eller flödande?
  • relationen - ytlig eller djup?
  • handslaget - skall den vara fast eller mjuk?
  • blicken – direkt eller undvikande?
  • kontakten med det andra könet - jämlikt eller exkluderande?

Har Ni koll på detta eller känner du att du vill lära dig mer om hur just dina affärer med andra kulturer kan förbättras kontakta oss för vidare diskussioner.

Röster från MacGregor Sweden AB om kursen "Förstå andra affärskulturer":

“Positiv var balansen mellan kultur/beteende i Asien och hur Asiater ser på oss Svenskar. Engagerad föreläsare!”

”För min del var det enbart positivt, Vad som var positivt var hennes sätt att fascinera oss åhörare dels genom sin kunskap och att hon delade med sig av sina erfarenheter, 3 timmar ”bara försvann”.   

”Verkligen en mycket bra och intressant föreläsning! Tiden gick fort och man fick sig en och annan tankeställare, inte minst kring hur vi svenskar egentligen beter oss"