blablabla you can't see me

jerry visited here

DC Consulting erbjuder utbildningar och analyser i kommunikation och kulturförståelse för företag och organisationer som är och vill vara internationella och ger samtidigt;

  • bättre insikt i kulturella likheter och olikheter
  • en bättre grund för Ert företagande och samtidigt en större förståelse för olika kulturer
  • en ökad medvetenhet och förståelse för kulturens betydelse vid internationella affärer
  • verktyg för att effektivisera Er kommunikation med personer från andra länder och andra kulturer

Genom DC Consultings unika koncept med en kombination av föreläsare med insikt i både Sverige och det land utbildningen rör, fås en djupare förståelse för de frågor som kan vara av vikt att känna till vid närmare affärsrelaterade kontakter.

Om du vill vidareutveckla dig inom området interkulturell kommunikation, så finns Anna-Karin Byströms bok "Interkulturell kommunikation, en introduktion till kulturens påverkan på kommunikationen" att köpa här

Röster från kursen "Cross Culture Communication" - YH-utbildningen för Internationella säljare Folkuniversitetet Umeå

"En väldigt lärorik kurs med intressant innehåll. Bra pedagogiskt upplägg."

"Är grymt tacksam för denna kurs och anser att jag inte bara lärt mig för ett betyg utan för hela livet! En riktig ögonöppnare!"

"Mycket duktig föreläsare. Duktig pedagog, mycket repetitioner, anekdoter, praktiska exempel. Superkurs."