blablabla you can't see me

jerry visited here

DC Consulting skapar förutsättningar för ökad effektivitet och bättre resultat för våra kunder, genom förbättrad kommunikation och ökad medvetenhet om den egna och andras kulturer.

DC Consulting är ett kunskapsföretag som drivs av att förmedla kunskap och att uveckla individer, grupper och organisationer. Med kommunikationen som främsta verktyg erbjuder DC Consulting kommunikationslösningar, utbildningar och analyser inom områdena cross culture communication, organisationsutveckling, integrations- och migrationsprocesser och miljökommunikation och vänder sig till ledningsgrupper och personal inom stora och medelstora företag och organisationer. 

DC Consulting jobbar lösningsorienterat, dvs enligt modellen;

  1. definiera problemet
  2. kartlägg situationen
  3. analysera resultatet
  4. formulera lösningar
  5. integrera och implementera 

"Kunskap är viktigt. Sök kunskap. Det är det enda sättet att uppnå harmoni i världen" (Dalai Lama)