blablabla you can't see me

jerry visited here

Wenjun Ren

Wenjun Ren, är född och uppvuxen i Kina, Yunnan provinsen och flyttade till Sverige 2006.

Hon har studerat ekonomi i 4 år på Central Univerity of Finance and Economics i Beijing, Kina och har dessutom en Master of Science i Hållbar utveckling på Umeå Universitet.

Wenjun har jobbat med interkulturell kommunikation med anknytningen Sverige - Kina i 6 år och dessutom med frågor som rör marknadsundersökningar och inköpsprocesser i Kina. Utöver detta så bistår hon med hjälp vid företagsbesök till Kina.

För mer information om Wenjun läs på linkedin