blablabla you can't see me

jerry visited here

Myles Dean

Myles Dean är född och uppvuxen i USA. Numera arbetar Myles, efter många år som företagsledare både i USA och Sverige, i sitt eget företag med att hjälpa ägare av företag i Norrland att växa. Modellen Myles arbetar med, Företagsstrategisk mognadsanalys®, är att tillsammans med företagets ägare, styrelser, ledningsgrupp och anställda - analysera, planera och genomföra strategiska förbättringar för att eliminera de hinder som stå i vägen för att nå ägarens mål.

Med sin modell som grund, hjälper Myles (och sitt nätverk av underkonsulter) företaget att organisera sig så att företagets verksamhet är i linje med företagsägarens egna visioner och mål.
 
För mer information om Myles läs på linkedin