blablabla you can't see me

jerry visited here

Issa Isamael

Issa Ismael, är född och uppvuxen i Libanon och flyttade till Sverige som 21-åring. Han har nu bott i Sverige i närmare 30 år, där han som egen företagare arbetat inom servocenäringen. Issa är utbildad mentalskötare och tolk och har byggt på sin kompetens med en rad olika affärsutvecklande utbildningar genom åren.

Utöver sitt arbete med de egna företagen så är Issa också en stark kraft inom nätverket för arabspråkiga i Örnsköldsvik.