blablabla you can't see me

jerry visited here

Claudia Häggström

Claudia är född och uppvuxen i Tyskland och flyttade till Sverige när hon fick möjlighet att pröva att jobba i Sverige som 18-åring. 

Hon utbildade sig senare till civilekonom vid Stockholms Universitet och har under åren vidareutbildat sig inom pedagogik, arbets- och organisationspsykologi, skattemässiga strategier i ägarledda företag samt företagsvärdering.

Claudia har en lång och gedigen erfarenhet som affärskonsult med inriktning mot affärsutveckling, ekonomistyrning och rådgivning.

Claudia är lösningsorienterad – inte problemfixerad och genom sin starka närvaro och intuitiva förmåga har hon en naturlig fallenhet att sätta sig in i kundens verksamhet och sätter kundens affärsnytta främst i alla uppdrag.

För mer information om Claudia läs på linkedin