blablabla you can't see me

jerry visited here

Anna-Karin Byström

Anna-Karin Byström, Fil.Lic. media och kommunikationsvetenskap, har 18 års erfarenhet från näringslivet, varav fem år inom FoU som miljöingenjör, sex år som miljökommunikatör samt sju år på staben för kommunikation där hon ansvarade för företagets kommunikation kring CR (företagsansvar). 

Anna-Karin är utbildad miljö- och naturresursplanerare (Kalmar Högskola) samt medie- och kommunikationsvetenskapare (Umeå Universitet) men har även ägnat ett antal år åt forskning vid Instutionen för Kultur och Medievetenskaper vid Umeå Universitet, där där Anna-Karin 2013 tog sin Fil.Lic inom organisationskommunikation med Inriktning mot interkulturell kommunikation och förändringskommunikation.

Hennes praktiska erfarenhet, som hon bjuder friskt på under föreläsningar och utbildningar, baseras på hennes år utomlands i bland annat Kanada, Kina och Singapore samt på alla år inom den internationella företagsvärlden.
 
För mer information om Anna-Karin, läs på: linkedin