blablabla you can't see me

jerry visited here

DC CONSULTING HJÄLPER DIG ARBETA MED STÖRRE FÖRSTÅELSE, MER EFFEKTIVT & MED ÖKAD LÖNSAMHETEN, GENOM ATT:

- den interna dialogen effektiviseras genom ökad kommunikation- och kulturförståelse

- nyanländas integration in i det svenska samhället underlättas

- förståelse för andras kulturer ökar Dina möjligheter att göra ännu bättre affärer utomlands

- vid förändring kommunicera, så att Dina medarbetare förändras med dig och inte mot dig

- utveckla Din organisation och få Dina anställda att arbeta med rätt saker

- underlätta för anställda med bakgrund i andra länder att trivas och stanna kvar

- din organisations hållbarhetsarbete får en trovärdigare identitet och attraktivare image    genom kommunikation