blablabla you can't see me

jerry visited here

DC står för DharmaChakra eller lärans hjul.

Dharmachakran representerar Buddhas fötter, som går Dharmas väg. I den tibetanska termenologin står det för ”förvandlingens hjul”. De åtta ekrarna i hjulet symboliserar avlägsnandet av okunnighet och lidande genom analys och insikt. Dharmachakra är önskan att alla levande varelser må inse att de kan förändra sig till det bättre.

Utöver det symboliserar D även "Dialogue" och "Development" och C "Communication" och "Culture".