blablabla you can't see me

jerry visited here

DC Consulting är ett kunskapsföretag med kommunikationen som främsta verktyg och erbjuder kommunikationslösningar, utbildningar och analyser inom områdena cross culture communication, organisationsutveckling, relocation och miljökommunikation och vänder sig till ledningsgrupper och personal inom stora och medelstora företag och organisationer.

Vi skapar förutsättningar för ökad effektivitet och bättre resultat för våra kunder genom förbättrad kommunikation och ökad medvetenhet om den egna och andras affärskultur.